Warunki ogólne

1.Nasz Serwis zajmuje się redagowaniem opracowań naukowych
2.Od naszych współpracowników wymagamy przede wszystkim rzetelności, dotrzymywania terminów, niepowtarzalności przekazywanych nam materiałów.
3.Każdy tekst otrzymany od Państwa może zostać sprawdzony programem antyplagiatowym. W przypadku stwierdzenia, iż przesłany materiał jest plagiatem współpraca natychmiast zostaje zerwana
4.Warunkiem koniecznym do utrzymywania współpracy jest możliwość stałego kontaktu (telefoniczny, e-mail)


Warunki finansowe

1.Rozliczenie odbywa się w ciągu 1-2 tygodni po przesłaniu przez Państwa całości pracy, oraz po zaakceptowaniu go przez klienta.
2.Poprawki zgłaszane przez klienta nanoszone są przez nasz Serwis bezpłatnie, a więc Państwo nie otrzymują za nie wynagrodzenia.
3.Należność za przekazany materiał zostanie każdorazowo przekazana na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

prace licencajckie :: prace magisterskie :: praca licencjacka :: praca magisterska